BANK ŻYWNOŚCI

20.07.2020

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020


czytaj dalej...

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

02.06.2020

    I N F O R M A C J A   W dniach 9 i 10 czerwca 2020 r. (wtorek -środa) w godz. od 8.00 do 14.00 będzie wydawana żywność dla osób korzystających z pomocy GOPS w Ryjewie 


czytaj dalej...

POMOC WOJSK OBRONY TERYTOLIALNEJ

26.04.2020

     Dnia 24 kwietnia 2020 r. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 71 Batalionu Lekkiej Piechoty w Malborku pomagali w procesie rozładunku 9 ton żywności pozyskanej z Banku Żywności w Tczewie. Artykuły spożywcze podzielono na 400 paczek, które zostaną dostarczone podopiecznym tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.


czytaj dalej...

ryjewopomaga

25.03.2020

  W związku z zaistniałą sytuacją, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, iż dla RYJEWA i OKOLIC powstał projekt, w którym wolontariusze mają pomagać osobom samotnym i starszym w zrobieniu zakupów.


czytaj dalej...