Asystent Rodziny

pomocnik, mediator, doradca,

a przede wszystkim przyjaciel

 

Zadania asystenta rodziny to praca u podstaw. Trzeba podpowiedzieć, jak gospodarować pieniędzmi, żeby wystarczyło do końca miesiąca, przekonywać, że trzeba płacić czynsz i gotować dzieciom obiady. Asystent nie będzie dublować zadań pracowników socjalnych, którzy na ten przykład przeprowadzają wywiady środowiskowe.

 

Jako przyjaciel rodziny ma przede wszystkim wspierać i aktywizować rodziny poprzez zmianę stosunku tych osób do własnej sprawczości, zwiększenie ich wpływu na swoje życie, zmianę samooceny.

Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego działań.

Asystent pracuje z całymi rodzinami w miejscu ich zamieszkania, ponieważ problemy są ściśle powiązane.

W sposób ciągły z podopiecznymi prowadzi:

- trening budżetowy w postaci wyuczenia umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi (nauka planowania wydatków),

- trening kompetencji wychowawczych polegający na wyuczeniu umiejętności sprawowania prawidłowej opieki nad dziećmi,

- warsztaty umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój, zaspokajaniem swoich potrzeb.

 

Swoboda i wsparcie asystenta pomaga rodzinie rozwiązywać problemy. Członkowie rodziny swobodnie rozmawiają o problemach w zaciszu domowego ogniska. Jako przyjaciel domu uczestniczy w życiu rodzinnym. Kiedy jest jakiś problem zawsze można się zwierzyć asystentowi, który bardzo angażuje się i służy pomocą. Asystent rodzinny mobilizuje także do dbania o czystość i porządek w domu.

 

Korzyści płynące z udziału to w głównej mierze umiejętności które z biegiem czasu  przyczyniają się do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz  zachowań eliminujących destrukcyjne nawyki w rodzinie.


Asystent wspiera swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej, zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy, koordynuje dzieci w nauce oraz rodziców w niwelowaniu błędów opiekuńczo-wychowawczych. Także daje kompleksową pomoc w różnych dziedzinach życia.