GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W  RYJEWIE

ul. Lipowa 1

82-420 Ryjewo

tel./fax 55 277 4293, 55 277 43 73

e-mail: gopsryjewo@poczta.fm     

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530