Informacja z realizacji świadczenia wychowawczego

Informacja z realizacji świadczenia wychowawczego – Program „Rodzina 500+”

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Świadczenia wychowawcze są w Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie największym działem zarówno pod względem liczby osób korzystających jak też wypłaconych środków finansowych. Powyższe świadczenie przysługuje na każde dziecko od dnia narodzin do osiągnięcia 18 roku życia. W 2019 r. wydatkowano kwotę – 5.254.604,- zł., w tym - 5.201.234,- zł. na same świadczenia.

W 2020 r. na powyższy cel przyjęto plan wydatków w wysokości – 5.000.000,- zł. Według wstępnych wyliczeń powyższy plan należy zwiększyć do kwoty - 6.370.000,- zł.

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. świadczenie otrzymało 1089 dzieci z 639 rodzin. W chwili obecnej świadczenia przyznane są na okres od października 2019 r. do maja 2021 r.

Od początku wprowadzenia Programu tj. od kwietnia 2016.r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało 1295 dzieci z 791 rodzin.