POMOC WOJSK OBRONY TERYTOLIALNEJ

     Dnia 24 kwietnia 2020 r. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 71 Batalionu Lekkiej Piechoty w Malborku pomagali w procesie rozładunku 9 ton żywności pozyskanej z Banku Żywności w Tczewie. Artykuły spożywcze podzielono na 400 paczek, które zostaną dostarczone podopiecznym tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

     W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim żołnierzom WOT biorącym udział w tej akcji oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ryjewie – p. Andrzejowi Zwolak - za użyczenie pomieszczeń, w których można było przygotować paczki.

     Dzięki strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie produkty te dotarły do osób wymagających wsparcia. Druhom OSP też należą się słowa podziękowania.