Świąteczna zbiórka żywności - grudzień 2020

Świąteczna zbiórka żywności

- grudzień 2020


         Pod hasłem „nie jest ważna ilość, liczy się gest” zapraszamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy do wzięcia udziału w zbiórce żywności dla osób starszych i samotnych.

          W dniach 4 – 12 grudnia 2020 r. w sklepach na terenie Gminy będą wystawione kosze z napisem „Artykuły dla osób starszych i samotnych”.

     Zobowiązujemy się do przekazania zebranych artykułów dla najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy.