WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

 

 

I N F O R M A C J A

 

W dniach 9 i 10 czerwca 2020 r.

(wtorek - środa)

w godz. od 8.00 do 14.00

będzie wydawana żywność

dla osób korzystających

z pomocy GOPS w Ryjewie

 

Miejsce wydawania –

HALA SPORTOWA

przy Szkole Podstawowej w Ryjewie

 

WAŻNE: Należy zachować  odstęp 2 metrów

oraz zasłonić usta i nos