Żywność z Banku Żywności

     W dniu 9 lutego 2021 r. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 71 Batalionu Lekkiej Piechoty w Malborku pomagali w procesie rozładunku 4 ton żywności pozyskanej z Banku Żywności w Tczewie. Artykuły spożywcze podzielono na 300 paczek, które w dniach 10 i 11 lutego br. zostały wydane podopiecznym tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

     W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim żołnierzom WOT biorącym udział w tej akcji oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ryjewie – p. Andrzejowi Zwolak - za użyczenie pomieszczeń, w których można było przygotować paczki.