Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie działa na podstawie: Uchwały Nr XII/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Ryjewie z dnia 27 kwietnia 1990 r, w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie przyjętego przez Radę Gminy Ryjewo Uchwałą Nr XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r.

            Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek położony przy ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo. Ośrodek jest czynny codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.30.

         Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się w godzinach urzędowania Ośrodka zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisami ustaw szczególnych.

          Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka pełni Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

          Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Ryjewo, który został podzielony na następujące rejony:

Rejon 1 - Prowadzony przez Specjalistę pracy socjalej - Agatę Orłowską – Ćwiek.

Jałowiec, Jarzębina, Klecewko, Rudniki, Watkowice, Watkowice Małe,

Ryjewo – ul. Braterstwa Narodów, Kościuszki, Krzywa, Kwiatowa, Łąki, Mątowska, Na Skarpie,

            Słowiańska, Wrzosowa.

Rejon 2 - Prowadzony przez Specjalistę pracy socjalej - Irenę Rejszel.

Ryjewo: ul. Boczna, Cicha, Donimirskich, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kolejowa, Kopernika,

          Kościelna, Krańcowa, Ks. Kan. Franciszka Prussa, Leśna, Lipowa, Nowa, Okrężna,

          Osiedle Leśne, Pod Lasem, Podgórna, Polna, Przejazdowa, Różana, Słoneczna, Szkolna,

          Tartaczna, Wesoła, Wiaduktowa, Wiejska, Zielna.

Rejon 3 - Prowadzony przez Specjalistę pracy socjalej - Iwonę Czarnecką.

Barcice, Benowo, Borowy Młyn, Mątki, Mątowskie Pastwiska, Pułkowice, Sołtyski, Straszewo,

Szkaradowo Szlacheckie, Szkaradowo Wielkie, Trzciano.