Liczba dzieci, która otrzymała świadczenie wychowawcze

 

 

Liczba rodzin

 

Kwota przeznaczona na wypłacenie świadczeń wychowawczych

 

2016

 

763

 

467

 

3.179.177,14,-

 

 

2017

 

794

 

502

 

4.288.888,34,-

 

 

2018

 

 

769

 

478

 

4.091667,90,-