ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie informuje:

Bieżący okres zasiłkowy 2018/2019 trwa od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku.


 

Zasiłek rodziny

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Śpecjalny zasiłek opiekuńczy

Druki wniosków do pobrania

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna