HARMONOGRAM WYPŁAT

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMNENTACYJNEGO

ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

ZASIŁKÓW STAŁYCH

NA ROK 2021


 

 

MIESIĄC, KTÓREGO DOTYCZY WYPŁATA

KONTO BANKOWE

GOTÓWKA

STYCZEŃ 2021

22.01.2021 r.

25.01.2021 r.

LUTY 2021

23.02.2021 r.

25.02.2021 r.

MARZEC 2021

23.03.2021 r.

25.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021

23.04.2021 r.

26.04.2021 r.

MAJ 2021

21.05.2021 r.

25.05.2021 r.

CZERWIEC 2021

23.06.2021 r.

25.06.2021 r.

LIPIEC 2021

23.07.2021 r.

26.07.2021 r.

SIERPIEŃ 2021

23.08.2021 r.

25.08.2021 r.

WRZESIEŃ 2021

23.09.2021 r.

24.09.2021 r.

PAŹDZIERNIK 2021

22.10.2021 r.

25.10.2021 r.

LISTOPAD 2021

23.11.2021 r.

25.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021

20.12.2021 r.

20.12.2021 r.