HARMONOGRAM WYPŁAT

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMNENTACYJNEGO

ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

ZASIŁKÓW STAŁYCH

NA ROK 2020

 


MIESIĄC, KTÓREGO DOTYCZY WYPŁATA

KONTO BANKOWE

GOTÓWKA

STYCZEŃ 2020

23.01.2020 r.

24.01.2020 r.

LUTY 2020

24.02.2020 r.

25.02.2020 r.

MARZEC 2020

23.03.2020 r.

25.03.2020 r.

KWIECIEŃ 2020

23.04.2020 r.

24.04.2020 r.

MAJ 2020

22.05.2020 r.

25.05.2020 r.

CZERWIEC 2020

23.06.2020 r.

25.06.2020 r.

LIPIEC 2020

23.07.2020 r.

24.07.2020 r.

SIERPIEŃ 2020

24.08.2020 r.

25.08.2020 r.

WRZESIEŃ 2020

23.09.2020 r.

25.09.2020 r.

PAŹDZIERNIK 2020

23.10.2020 r.

26.10.2020 r.

LISTOPAD 2020

23.11.2020 r.

25.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020

18.12.2020 r.

21.12.2020 r.